Hej!

 

Här kommer information gällande anmälan till våra nybörjarkurser.

 

Anmälan till nybörjardans och bateria görs genom att betala medlemsavgiften innan deadline vilken är torsdagen den 30/9 för dans och söndagen den 10/10 för bateria.

Avgiften är 1000kr och omfattar ett helt års medlemskap (till och med 31/7 – 2022). I medlemskapet ingår all aktivitet så länge anmälan har gjorts. Dvs det går bra att både spela och dansa. Vänligen märk din betalning med ditt namn samt dans, bateria eller både dans och bateria. Betalning görs till A Bundas bankgiro: 5214-8368 eller genom Swish: 123 231 28 74.

 

Kursstart för dans sker nu på torsdag den 30/9 kl. 19.15 – 20.45. 

 

Kursstart för bateria sker söndagen den 10/10 kl. 15.00 – 16.30

 

Båda kurser kommer att hållas i vår lokal allra högst upp i Musikens Hus på Djurgårdsgatan 13. Ta det lilla trapphuset. 

 

Våren 2022 är nya dansare och baterister välkomna att även dansa och spela på de gemensamma träningarna på söndagar. Mer info om detta kommer senare. Vi har även andra delar av vår förening man kan bekanta sig med som sång och brasiliansk afrodans.

 

För frågor gällande kurserna och anmälan vänligen kontakta kerstin.arno@hotmail.com

 

Vi önskar er varmt välkomna till A Bunda och ser mycket fram emot att ha med er i vår förening! 


—————————————


Hello!

 

Here is information regarding registration to our beginner courses. 

 

Registration for our dance and bateria classes is completed by paying the membership fee before the deadline which is Thursday sep 30th for dance and Sunday Oct 10th for bateria. 

 

The fee is 1000 SEK and covers a full year’s membership (until july 31st of 2022). The membership includes all activity as long as the registration by payment has been made. This means it is possible to both play and dance. Please mark your payment with your name as well as “dance”, “bateria” or both “dance and bateria”. Payments are directed to our bank giro: 5214-8368 or by Swish: 123 231 28 74.

 

The dance course begins on Thursday 30th of sep. The class is being held between 19.15 – 20.45. 

 

Bateria will start on Sunday the 10th of Oct between 15:00 – 16:30. 

 

Both courses will take place at the very top of Musikens Hus, Djurgårdsgatan 13. You may take the small stairwell and not the main one located in the center of the building. 

 

During the spring of 2022, new dancers and baterists are welcome to also dance and play at the joint training sessions on Sundays. More info on this will come later. We also have other forms of activity that you can get acquainted with such as singing and Brazilian afro dance.

 

For further questions regarding the courses and registration, please contact kerstin.arno@hotmail.com

 

We wish you a warm welcome to A Bunda and look forward to having you with us!